image001

 

 

Forside

 

Vedtægter

 

Kontingent

 

Referater

 

Bestyrelse

 

Kalender/

meddelelser

 

Diverse

 

GRUNDEJERFORENINGEN KLÆDEVÆNGET

 

Grundejerforeningen Klædevænget omfatter de gamle arbejderboliger fra Hørsholm Klædefabrik, de ulige numre af Mosevej 1 til 71.

Bebyggelsen består af 4 blokke med rækkehuse og en blok ud mod Usserød Kongevej med ejerlejligheder. Ejerlejlighederne er endvidere organiseret i Ejerforeningen Klædebo.

Medlemskab af Grundejerforeningen er obligatorisk ifølge de tinglyste servitutter på ejendommene.

 

Mosevej er en privat fællesvej, ejet og vedligeholdt af grundejerforeningen. Søen, Stenka Dam, ejes af grundejerforeningen sammen med de øvrige ejendomme, der støder op mod søen. Dog tilhører det meste af søbredden over for vort fællesområde også os.

 

Bebyggelsen blev opført i 1879 som boliger for de ansatte på Hørsholm Klædefabrik. Da denne blev nedlagt i 1970'erne blev husene moderniseret og solgt som ejerboliger. Dette gælder de 3 parallelle rækkehusblokke og huset mod Kongevejen. Blokken på tværs blev opført i forbindelse med moderniseringen i 1979.

 

image004.jpg

DSC08082

DSC08080

 

image012.jpg